Năm 2018 Bắc Ninh hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trên nhiều lĩnh vực


657 lượt xem

Năm 2018 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, lãnh đạo và toàn thể nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đồng lòng, chung sức, cố gắng không ngừng nghỉ chạy đua từ những ngày đầu tiên của năm 2018. Kết thúc năm Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra và đạt được nhiều thắng lợi lớn trên nhiều lĩnh vực.

Đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2018 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Kết luận số 162-KL/TU ngày 29/11/2017 của Tỉnh ủy về tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2018; xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý trong năm.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị toàn tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Bắc Ninh thực hiện nghiêm túc, tập trung, hiệu quả các Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; ban hành 10 Chỉ thị và nhiều văn bản, chính sách tăng cường quản lý, đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực; quyết liệt cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ khó khăn, tiết giảm chi phí, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng, chú trọng các ngành, lĩnh vực có tiềm năng lớn như: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, thương mại và dịch vụ; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy tiềm năng, thế mạnh, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế – xã hội.

Lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kết luận các buổi làm việc; đối thoại, lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn của người dân, doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Về kinh tế:

Một góc Samsung Display Việt Nam - tại Khu công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh
Một góc Samsung Display Việt Nam – tại Khu công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh

Tiếp tục khẳng định vững chắc sức tăng trưởng nhanh của vùng Bắc Bộ và cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ( GRDP ) tiếp tục đạt mức tăng khá 2 con số theo hướng bền vững, ước tăng 10,6% so với năm 2017 tạo động lực quan trọng xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của mình và là động lực để tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 120 nghìn tỷ đồng tăng 11,6%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.136 nghìn tỷ đồng tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài cao, ước đạt hơn 1.055 ngàn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các " Hội chợ thương mại - nông nghiệp - làng nghề Bắc Ninh 2018 " được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động hoạt động sản xuất tiêu dùng các sản phẩm của địa phương
Các ” Hội chợ thương mại – nông nghiệp – làng nghề Bắc Ninh 2018 ” được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động hoạt động sản xuất tiêu dùng các sản phẩm của địa phương

Nếu như khu vực kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài có bước phát triển vượt bậc thì khu vực sản xuất nông nghiệp cũng có những bước phát triển, tăng trưởng dương, xuất hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Năng suất lúa cao nhất trong nhiều năm trở lại đây đạt 61,8 tạ/ ha tăng 1,7 tạ/ ha.  xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, dự kiến đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 89 xã/97 xã và 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động liên kết vùng, liên kết tỉnh được đẩy mạnh nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 49.081 tỷ đồng tăng 9,1%. Doanh thu dịch vụ du lịch, tổng lượt khách đều tăng 20%.

Hoạt động ngoại thương phát triển mạnh, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước 66,12 tỷ USD tăng 6,6% ( tương đương tăng 4,1 tỷ USD ). Trong đó xuất khẩu ước 34,85 tỷ USD tăng 10,7% ( tương đương tăng 3,35 tỷ USD ).

Về Ngân sách nhà nước:

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng nhanh đạt 27.591 tỷ đồng vượt 15,6% dự toán năm ( tương đương vượt 3.730 tỷ đồng ) tăng 22,3% ( tương đương tăng 5.031 tỷ đồng so với năm 2017 ). Trong đó thu nội địa 21.641 tỷ đồng, vượt 20,5% so dự toán (vượt 3.680 tỷ đồng) và tăng 30,9% ( tăng 5.108 tỷ đồng so với năm 2017 ) .

Về công tác quy hoạch:

Công tác quy hoạch được cơ quan nhà nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài đang tập trung cao cho công tác quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh được Thủ tướng phê duyệt. Tỉnh Bắc Ninh chính thức được công nhận là Thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định vào đầu năm nay. Ngoài ra, Thị xã Từ Sơn được công nhận là đô thị loại 3, đô thị Nhân Thắng là đô thị loại 5, hoàn thiện đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020.

Tăng cường đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ( giao thông, cấp điện, cấp nước ), đô thị, nhà ở, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững đúng với mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Cùng với đó các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Từ đó tạo nên một môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cải cách hành chính thực hiện mạnh mẽ, kết nối, đồng bộ, công khai thủ tục hành chính, phê duyệt 243/402 thủ tục hành chính của 17 Sở, ban, ngành thực hiện 4 tại chỗ ” tiếp nhận – thẩm định – giải quyết – trả kết quả ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Đồng thời quyết liệt sắp xếp, tinh gọn hiệu quả bộ máy chính quyền, thành lập mới 02 đơn vị, giảm 51 đầu mối cơ quan, đơn vị, giảm 51 cấp trưởng và tương đương, giảm 23 cấp phó và tương đương, tinh giản biên chế 369 người.

Về Văn hóa – Xã hội:

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Bắc Ninh
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Bắc Ninh

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển toàn diện, tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Bắc Ninh. Lần đầu tiên Bắc Ninh có dự án được chọn thi cấp Quốc tế trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật; thể thao thành tích cao phá kỷ lục thế giới ở Bộ môn Cử tạ, đội bóng chuyền nữ Kinh Bắc giành ngôi vô địch giải hạng A và thăng hạng thi đấu giải Vô địch quốc gia.

Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng, quốc phòng – quân sự địa phương, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ bảo đảm, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí.

Năm 2018 đã qua, Bắc Ninh đã chứng minh được địa phương đã thành công toàn diện trên mọi lĩnh vực của Bắc Ninh là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung ương, các bộ ngành. Đây là thành quả  xứng đáng và thuyết phục tạo nên một Bắc Ninh hiện đại, văn minh và tươi mới.

Tổng hợp

 

 

 

Rate this post
+5 sự kiện nổi bật của kinh tế thế giới năm 2018
Phong thủy nhà bếp cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Không tìm thấy kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.

Khu đô thị hinode Royal Park Hanoi đang trong quá trình xây dựng các phân khu, hoàn thiện giao thông nội khu và các tiện ích. Dự kiến dự án sẽ mở bán vào đầu quý II/2020 với giá bán và chính sách bán hàng hấp dẫn. Các hạng mục chính của dự án Hinode Royal Park: biệt thự – liền kề, shophouse, chung cư…

Menu