Năm Kỷ Dậu ( tương ứng với năm 1969 dương lịch ) Lập xuân vào ngày 18 tháng 12 năm Mậu Thân ( 4/2/1969 ). Vì năm âm lịch khởi đầu từ tiết Lập xuân nên tuổi Kỷ Dậu 1969 được tính cho những người sinh từ ngày 18 tháng 12 năm Mậu Thân đến ngày 27 tháng 12 năm Kỷ Dậu ( tức là từ ngày 4/02/1969 đến ngày 3/02/1970 dương lịch ).

Phong thủy phòng bếp cho người tuổi Kỷ Dậu