Danh sách khu công nghiệp

KCN Yên Phong 1

658.71ha
Xã Yên Trung - Thụy Hoà - Dũng Liệt - Tam Đa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

KCN Yên Phong 2

1000ha
Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

KCN Thuận Thành 1

249.75ha
Xã Ninh Xá, xã Trạm Lộ và xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

KCN Thuận Thành 2

250ha
Xã An Bình, xã Mão Điền, xã Hoài Thượng và thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Không tìm thấy kết quả.