Bắc Ninh: Chính thức phê duyệt dự án nhà ở xã hội gần 90.000m2

Theo quyết định vừa được phê duyệt, trong gần 90.000m2 đất vừa được giao, có hơn 36.000m2 đất dùng xây nhà ở xã hội, hơn 8.100m2 là đất ở thương mại, 962m2 là đất thương mại dịch vụ… tại 2 xã Thụy Hòa & Yên Trung, huyện Yên Phong.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định giao 85.767m2 đất (đã thực hiện xong bồi thường, giải phóng mặt bằng) cho Công ty cổ phần thương mại và đầu tư phát triển Thống Nhất xây dựng khu nhà ở xã hội (Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City), tại xã Thụy Hòa và xã Yên Trung, huyện Yên Phong.
Dự án trên đã bắt đầu bồi thường & giải phóng mặt bằng từ cuối năm 2017, quá trình san lấp & xây dựng hạ tầng cơ bản đã được gấp rút triển khai.


Để thực hiện quyết định trên, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng tổ chức bàn giao khu đất, ký hợp đồng thuê đất; xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thông báo đơn giá nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

Xem thông tin cụ thể dự án nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City

Menu