DMC Thuận Thành

Thông tin mới nhất, chính xác nhất về dự án DMC Thuận Thành tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. DMC Thuận Thành còn có tên “Khu nhà ở và dịch vụ lô số 5, 6, 7 thị trấn Hồ”

  1. Trang chủ
  2. Dự án
  3. DMC Thuận Thành

Bảng giá chính thức các lô tại dự án DMC Thuận Thành

Khu nhà ở và dịch vụ lô số 5, 6, 7 thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (hay dự án Khu đô thị DMC Thuận Thành), sắp đi vào triển khai và mở bán vào tháng 07, 2017. Bảng giá chính thức vẫn chưa được chủ đầu tư…
Menu